Mon June 25, 2018   |   دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷  
   
 
 
  انتقادات و پیشنهادات  |  ارتباط با ما      صفحه اصلی  |  شهرداری همدان  |  شورای اسلامی شهر همدان
حمید بادامی نجات
رییس مرکز مطالعات و پژوهشهای شورای اسلامی شهر همدان
 
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩۵/١٢/٠٢ تعداد بازدیـد : ٣۵٣   بازگشت
 
 
 


همایش شهر سبز پایدار با حضور معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در همدان آغاز به کار کرد.


آغاز به کار همایش شهر سبز پایدار با حضور رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور

 
 

 معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در مراسم افتتاحیه نخستین همایش شهر سبز پایدار، با اشاره به اینکه در حال حاضر گسترش روند شهرنشینی را در جهان شاهد هستیم، گفت: در کشور ما، حدود 70 درصد جمعیت به سمت شهرنشینی و یا حاشیه شهرها، سوق پیدا کردهاند و روستاها چیزی حدود 30 درصد جمعیت کشور را پوشش میدهند.

وی اظهار کرد: توسعه پایدار باید بتواند این الزام را به سمت ارتقای کیفی زندگی هدایت کند.

ابتکار با تأکید بر اینکه شهروندان از کودکان، بزرگسالان و میانسالان نیازمند، شهری سالم و پویا هستند، عنوان کرد: شهری میتواند سالم باشد که آب و هوایی پاک، فضای سبز کافی، مدیریت صنایع و آلایندهها را داشته باشد.

وی بیان کرد: هماکنون در سطح بینالملل، رویکرد توجه به محیط زیست در اهداف 17گانه توسعه پایدار مشهود است و در این رابطه توجه به برنامههای شهری سازگار با تغییر اقلیم و تابآوری در برابر ناملایمات اقلیمی مورد نظر است.

وی با بیان اینکه در سطح بینالملل برنامههایی در رابطه با شهرهای سبز پایدار جهان اسلام و شکوفایی شهری با اهداف مختلف شکل گرفته است، گفت: خوشحالیم که در جمهوری اسلامی ایران توانستیم دو مورد از برنامههای جهانی را در شهرهای همدان و قزوین شاهد باشیم.

وی ادامه داد: شهر همدان با وجود ظرفیتهای بالقوه و بالفعل خود، توانست به عنوان یکی از شهرهای سبز پایدار جهان اسلام، در زمینه سیاستگذاریهای مرتبط با این موضوع گام بردارد و البته در شهر قزوین نیز به عنوان آزمونه جهانی شکوفایی شهری برنامههای متنوعی در حال پیگیری است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین بیان کرد: امروز در کشور دو شهر جهانی با ملاکهای زیست محیطی داریم که باید تلاش کنیم تا به شاخصهای طرح شده برای این دو شهر دست پیدا کنیم.

وی با اشاره به اینکه دولت یازدهم در بحث حمایت از محیط زیست و مباحث مدیریت شهری گامهای بهتری برداشته است، گفت: هماکنون لایحه مدیریت شهری در دستور کار دولت است که بر این اساس، هماهنگی و یکپارچهسازی مدیریت شهری و توجه به درآمدهای پایدار شهری مورد توجه است.

وی تأکید کرد: مدیریت شهری به منظور حفاظت از محیط زیست شهری نیازمند هماهنگی تمامی دستگاههای اجرایی، به ویژه منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، اداره راه و شهرسازی و نیروی انتظامی است.

معصومه ابتکار همچنین تصریح کرد: در لایحه مدیریت شهری، توجه به درآمدهای پایدار مدنظر است تا از این رهگذر شرایطی فراهم شود که مدیران شهری مجبور به فروش شهر به منظور تأمین درآمدها نشوند.

وی افزود: فروش شهر که هماکنون به عنوان موضوعی در کلانشهرها مطرح است، موجب افزایش جمعیت در شهرها و مشکلات زیست محیطی خواهد شد.

وی با بیان اینکه از جمله موارد مورد توجه در لایحه مدیریت شهری، رویکردهای زیست محیطی و ارتقای سطح کیفی زندگی در شهرهاست، گفت: علاوه بر این لایحه، دولت یازدهم مصوبات مختلفی درباره اعطای تسهیلات و حمایتهای لازم به منظور مدیریت پسماندها در شهر و همچنین مدیریت فضای سبز شهری داشته است.

معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین عنوان کرد: امروز باید نگاه به پسماندها نگاهی اقتصادی باشد و چنین تصور شود که برخلاف اقتصاد سنتی خطی، هیچ چیز دورریز در اقتصاد دوار وجود ندارد.

وی بیان کرد: چنانچه این رویکرد اتفاق بیفتد، مدیریت پسماند سبب جذب سرمایهگذاران و فعال شدن اقتصاد سبز میشود.

وی تصریح کرد: اقتصاد قهوهای اقتصادی همراه با آلودگی و تخریب محیط زیست بوده در حالی که نگاه دولت یازدهم، توجه به اقتصاد سبز است.

وی با بیان اینکه دولت یازدهم به دنبال فراهمآوری اقتصاد پویا، مقاومتی و سازگار با شرایط زیست محیطی است، یادآور شد: در چنین شرایطی کیفیت زندگی شهروندان نیز مطلوبتر خواهد شد.

معصومه ابتکار با اشاره به اینکه در شرایط کنونی، شهر همدان مَثَلِ خوبی از طبیعت بکر، چشمهها، باغها و فضاهای سبز سنتی است، گفت: با حفظ طبیعت محیط شهری، میتوان در حفظ تمدن و فرهنگ این شهر نیز موفق بود.

وی با بیان اینکه حفظ درختان حریم شهرها میتواند در ایجاد یک پهنه دفاعی در مقابل پدیدههای نوظهوری چون طوفانهای گرد و غبار مؤثر باشد، گفت: توسعه فضای سبز پیرامونی شهرها، در کنترل فضای یک شهر مؤثر است هر چند در پارهای از موارد کانون ایجاد گرد و غبارها قارهها و کشورهای دیگر است و در این رابطه کمربندهای سبز نمیتوانند چندان اثرگذار باشند.

وی با بیان اینکه دولت در بحث مدیریت زیست محیطی شهرها، به صورت ملی گامهای مؤثری برداشته است، گفت: در این رابطه سیاستهای خوبی اتخاذ شده که البته شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها میتوانند بسیار اثرگذار باشد.

وی افزود: همچنین برابر تفاهمنامهای، شوراهای اسلامی شهرها و مراکز استانها و تمامی شهرداریهای ایران باید برنامه زیست محیطی داشته باشند و در این برنامهها، نگاه علمی و پژوهشی بر سیاستگذاریها حاکم شود.

ابتکار با بیان اینکه در شرایط فعلی کشور که شامل افزایش فعالیتهای صنعتی، تغییر اقلیم و خشکسالیها، و افزایش شهرنشینی است نیاز به اصلاح رویکردها در توسعه پایدار و مدیریت زیست محیطی شهرها احساس میشود، گفت: امیدواریم اینگونه همایشها، دستور کار خوبی برای دیگر شهرهای کشور فراهم آورند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع آلودگی هوا اشاره و عنوان کرد: در این رابطه به تمامی شهرهای مراکز استان کشور اعلام کردیم که باید علاوه بر برنامههای ملی لحاظ شده، برنامههای استانی به منظور مقابله با آلودگی هوا تبیین شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: در دولت یازدهم به دستاوردهای خوبی در مقابله با آلودگی هوا دست یافتیم که این دستاوردها کیفیت هوا را برای 35 میلیون شهروند ایرانی بهبود بخشید.

وی تصریح کرد: در موضوع کنترل گرد و غبار، علاوه بر طرحهای ملی نیازمند مدیریت فرامرزی هستیم؛ چراکه به عنوان مثال، هماکنون بخشی از غبار موجود در خوزستان فرامنطقهای است که از مرزهای سوریه و عراق وارد ایران شده و مهار این غبار نیازمند همکاریهای منطقهای و بینالمللی است.

ابتکار با بیان اینکه هماکنون مطالعات کانونهای گرد و غبار در کشور انجام شده و کانونهای بحرانی و فوق بحرانی شناسایی شدهاند، گفت: در حال حاضر 30 تا 40 هزار هکتار کانون فوق بحرانی در خوزستان وجود دارد که هر استان علاوه بر برنامههای ملی باید برنامههای خاص خود به منظور مدیریت این کانونها را داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه موضوع محیط زیست بسیار پررنگتر از گذشته دیده شده است، اظهار کرد: ارتقای کیفیت زندگی مردم در شهرها و ایجاد شادابی و نشاط، مورد توجه دولت یازدهم است.

*نیکبخت: استان همدان میتواند به عنوان قطب بخشی از خدمات زیست محیطی مطرح باشد

استاندار همدان نیز در این همایش ضمن عرض خیرمقدم به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: دکتر ابتکار در راه خدمت شایسته به کشور از همه توان و تلاش خود بهره گرفته اما متأسفانه در راه خدمت و اهتمام شایسته خود بیلطفیها و ناملایمات زیادی را تحمل کرده است.

محمدناصر نیکبخت با بیان اینکه باید خدمت به مردم را از این عنصر شایسته خدوم آموخت، افزود: ناملایمات در این رابطه تا جایی بود که بیاخلاقان از ورود به زندگی شخصی وی نیز دریغ نکردند.

نیکبخت در ادامه با اشاره به اینکه همایش شهر سبز پایدار، شایسته شهر زیبا و تاریخی همدان است، عنوان کرد: در این رابطه باید از شورای اسلامی شهر، شهرداری همدان و اداره کل محیط زیست به منظور برگزاری این همایش تقدیر کرد.

وی در بخشی از سخنان خود ضمن اشاره به مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان گفت: این مدیر نیز همانند دکتر ابتکار در مسیر خدمات خود، گاه مورد هدف پارهای از بیلطفیها قرار میگیرد اما بنده رضایتمندی خود و جامعه را از تلاشهای این مدیر ابراز میدارم.

وی اذعان کرد: به طور معمول افرادی که به دنبال انجام کار و خدمت به مردم هستند مورد هدف قرار میگیرند در صورتی که دیگر افراد هرگز مورد حمله قرار ندارند.

استاندار همدان در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه استان همدان زمانی به لحاظ داشتن باغهای زیبا و سرسبز در سطح کشور زبانزد بود، گفت: متأسفانه در طول سالهای گذشته، در اثر بیتوجهی و یا کمتوجهیها، مانند همه جای دیگر ایران فضای سبز همدان نیز مورد آسیب قرار گرفت.

نیکبخت افزود: البته با روی کار آمدن دولت یازدهم و همچنین تلاش مردم و مسؤولان و تمامی ارگانهای مرتبط از نابسامانیها و تعرض به فضای سبز جلوگیری شد.

وی عنوان کرد: خوشبختانه در شرایط فعلی، استان همدان میتواند به عنوان قطب و آزمونه پارهای از خدمات ارزشمند زیست محیطی باشد که از جمله اقدامات انجام شده میتوان به مناسبسازی بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی و کاهش فروچالهها اشاره کرد.

محمدناصر نیکبخت همچنین یادآور شد: خوشبختانه طی مدت اخیر توانستیم دو هزار و 160 حلقه چاه غیرمجاز را در استان مسدود کنیم که این تعداد معادل صرفهجویی 7 برابر ذخیره سد اکباتان بود.

وی همچنین بیان کرد: در بحث تجهیز زمینهای کشاورزی و آبیاری مدرن، استان همدان در رتبه نخست کشوری است به طوری که چیزی در حدود 75 درصد اراضی ما به صورت آبیاری مدرن مدیریت میشوند.

نیکبخت همچنین خاطرنشان کرد: از سوی دیگر در شرایط کنونی، سایت نیروگاه خورشیدی استان همدان بزرگترین سایت نیروگاه آفتابی کشور است؛ به طوری که در حال حاضر در استان همدان 14 مگاوات بهرهبرداری برقی از دو نیروگاه را شاهد هستیم.

*میرزایی: تحقق شهر سبز پایدار نیازمند ترسیم چشمانداز است

رئیس شورای اسلامی شهر همدان نیز در مراسم افتتاحیه همایش شهر سبز پایدار با اشاره به اینکه امیدواریم این همایش زمینهساز و بستر شهری عاری از آلودگیهای زیست محیطی باشد، گفت: شهر همدان با 500 هزار نفر جمعیت، دارای در حدود 3 هزار هکتار حریم باغهای شهری و 580 هکتار پارک و فضای سبز داخل محدوده شهری است.

رضا میرزایی افزود: در حال حاضر سرانه فضای سبز شهری در سطح کشور معادل 12 مترمربع است که این عدد در شهر همدان معادل 6/10 مترمربع است.

وی با بیان اینکه طی سالهای اخیر در رابطه با مدیریت زیست محیطی شهر اقدامات خوبی انجام شده است، اظهار کرد: در بحث مدیریت پسماند با برگزاری چندین نشست و همچنین دعوت از شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، تصویب طرح جامع مدیریت پسماند را موجب شدیم.

وی افزود: همچنین مطالعات ارزیابی زیست محیطی در خصوص سایت دفن زباله شهر همدان نیز به انجام رسیده و آموزش شهروندان به منظور تفکیک زباله از مبدأ به صورت چهره به چهره عملیاتی شده است.

میرزایی بیان کرد: در حال حاضر به طور میانگین در شهر همدان، هر شهروند روزانه 720 گرم زباله تولید میکند که جمعآوری، دفع و دفن این زبالهها به صورت اصولی بر عهده مدیریت شهری است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به انتخاب همدان به عنوان یکی از شهرهای سبز جهان اسلام، گفت: این شهر این ظرفیت را دارد که در صورت حمایت از طریق مجامع ملی و بینالمللی به عنوان یک شهر با مشخصههای زیست محیطی، مطرح شود.

وی تأکید کرد: همایش شهر سبز پایدار قرار نیست بدون هدف برگزار شود و در راستای تحقق این شهر باید چشماندازی اجرایی و عملیاتی ترسیم شود.

*رسولی: تحقق شهر سبز پایدار نیازمند بهرهگیری از فرصتهای سرمایهگذاری است

شهردار همدان در این مراسم با اشاره به اینکه همدان به عنوان گذرگاه تاریخ مطرح است، گفت: این شهر با قدمتی چند هزار ساله، پنجمین شهر تاریخی، فرهنگی و از جمله کلانشهرهای کشور است.

سیدمصطفی رسولی افزود: شهر همدان، سرشار از نقش، نما، نشانه، شور، اندیشه و ایمان است و در این شهر آثار تاریخی و باستانی و هر آنچه حاصل تلاش و همدلی مسؤولان شهری است در کنار مناظر طبیعی دامنههای الوند و دیگر جاذبههای بینظیر طبیعی فراهم آورده شده است.

وی همچنین با بیان اینکه همدان در پیشانی تاریخ و تمدن یک ملت و یک کشور قرار دارد، خاطرنشان کرد: این شهر در تمدنسازی و نخبهپروری به منظور خدمت به بشریت سرزندهتر از همیشه در حرکت است.

رسولی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرمایشات امیر مؤمنان علی(ع) عنوان کرد: براساس این فرمایشات، مسؤولان شهری موظف به تأمین آسایش، امنیت و رفاه، مردم میباشند و یکی از نکات اساسی در این زمینه توجه به محیط زیست، مقابله با چالشهای موجود و احترام به طبیعت است.

شهردار همدان افزود: در حقیقت حفاظت از محیط زیست میتواند در خدمت توسعه اقتصادی شهرها قرار گیرد.

رسولی عنوان کرد: همسو شدن برنامههای توسعه شهری با چشماندازهای زیست محیطی مطرح در سطح جهانی و تلاش به منظور دستیابی به مدیریت شهری مشارکتجویانه، میتواند زمینه توسعه پایدار شهرها را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: آنچه در ایران به عنوان شهر سبز شناخته میشود تنها اشاره به یکی از معیارهای شهر یعنی سرانه فضای سبز است و این در حالی است که در کنار این معیار باید به دیگر معیارها نظیر استفاده از انرژیهای پاک، حمل و نقل هیبریدی، مدیریت پسماند و معماری و شهرسازی سبز توجه شود.

وی همچنین اعلام کرد: انتخاب همدان به عنوان آزمونه شهر سبز پایدار از سوی مجمع جهانی شهرهای اسلامی و انعقاد تفاهمنامه زیست محیطی مشترک با سازمان حفاظت محیط زیست در مردادماه 1393 در راستای مقابله و سازگاری با چالشهای نوظهوری چون تغییرات آب و هوایی و گرمایش جهانی صورت گرفت؛ از این رو با توجه به موقعیت منحصربه فرد همدان در منظر جغرافیایی و استعدادهای گردشگری، تاریخی و طبیعی، به نظر میرسد با بهرهگیری از فرصتهای سرمایهگذاری داخلی و خارجی بتوانیم اهداف مورد نظر خود را تحقق بخشیم.

*رحمانی: ارسال بیش از 100 عنوان مقاله به دبیرخانه همایش شهر سبز پایدار

در ادامه دبیر علمی همایش شهر سبز پایدار با اشاره به اینکه تفکر برگزاری همایش شهر سبز پایدار با بینش و رویکرد اعضای شورای اسلامی شهر، مرکز مطالعات و پژوهش شورای اسلامی و شهردار همدان برگزار شد، گفت: دبیرخانه این همایش از سال 92 در شهرداری شکل گرفت.

محمد رحمانی افزود: برگزاری همایش ملی شهر سبز پایدار، با تشکیل کمیته علمی متشکل از اساتید دانشگاههای بوعلی، آزاد اسلامی، صنعتی، پیام نور و سایر مؤسسات آموزش عالی مورد توجه قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این همایش در 11 محور از جمله انرژی، محیط زیست و منابع طبیعی، تغییرات اقلیمی، شهرسازی و معماری و فضای سبز به مدت دو روز برگزار میشود، اظهار کرد: طی مدت زمان اعلام شده، در مجموع 100 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد که این مقالات ظرف 10 جلسه کاری توسط کارشناسان امر مورد بررسی قرار گرفت.

رحمانی بیان کرد: از مجموع 100 مقاله ارسالی، 25 مقاله به منظور ارائه شفاهی انتخاب شد که این مقالات ضمن ارائه، توسط داوران نیز مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

وی با بیان اینکه 45 مقاله از مقالات ارسالی به صورت پوستر منتشر شده است، گفت: مابقی مقالات ارسالی، براساس نظر کارشناسان امر، واجد شاخصههای پذیرش شناخته نشدند.

وی اعلام کرد: از مجموعه مقالات ارسالی، دو مقاله برتر در روز افتتاحیه و دو مقاله برتر نیز در روز اختتامیه به صورت سخنرانی ارائه میشود.

رحمانی همچنین ضمن تقدیر از تلاش شورای اسلامی شهر و شهرداری همدان به منظور برگزاری همایش، عنوان کرد: برگزاری این همایش، اقدامی به منظور توزیع تفکر حفاظت از محیط زیست در شهرهاست که امیدواریم برگزاری آن در سالهای آتی نیز تداوم داشته باشد.

گفتنی است، در مراسم افتتاحیه نخستین همایش شهر سبز پایدار که با حضور معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست و دیگر مسؤولان استانی و مدیریت شهری برگزار شد، از نشان شهر سبز نیز رونمایی شد.

همچنین تمدید تفاهمنامه شهر سبز در این همایش عملیاتی شد.

همایش شهر سبز پایدار به مدت دو روز در روزهای دوم و سوم اسفندماه در محل مرکز همایشهای بینالمللی دانشگاه علومپزشکی همدان برگزار میشود.

 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
© 2005 - 2018  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
۵  نفر کاربران آنلاین :
۱۴۲,۹۸۵ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
شهرداری همدان
شورای اسلامی شهر همدان
معاونت برنامه ریزی و توسعه
سازمان آمار و فناوری اطلاعات
 
لینک های مرتبط
مرکز پژوهش های مجلس
مرکز پژوهش های ریاست جمهوری
مرکز تحقیقات شورای نگهبان
مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی
 
دسترسی سریع 
اخبار و رویدادها
پیام ها و اطلاعیه ها
بانک ایده و نظر
بانک اطلاعات متخصصین
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان